TheBright สถาบันกวดวิชาเดอะไบร์ท 40,509  TEDET 40,253  ค่าย Pre-Camp เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30,007  Cubic Creative 27,717  ค่ายตามติด พิชิตแพทย์ : Pre-Test Thailand 15,141  ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยมหิดล 11,580  ค่ายปั้นคนเป็นครู 10,774  Dragonfly English Camps 10,281  ค่ายลูกเสือสุนิตา&ค่ายกิตตินันท์แคมป์ จ.นครราชสีมา 8,658  ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 14 7,501  สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี 6,675  ค่ายลูกเสือกาญจนา 5,760  ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ 4,216  RLG Camp 3,873  OREN 3,514  สช.ปัตตานี 3,006  ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ 2,821  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ วทบ. 2,547  ค่ายสู่รั้วแพทยศาสตร์ 4 ภาค : Pre-Test Thailand 2,503  CUCM CAMP 2,140  ค่ายลูกเสือไทเกอร์แค้มป์ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 2,105  ค่ายภูศรีเกษร โฮมสเตย์ 1,826  ค่ายลูกเสือธนารีย์แคมป์ 1,103  วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1,023  ค่ายพักแรมโตนหินลาด จังหวัดพัทลุง 700  MQ Camp รับจัดค่ายคุณธรรม ค่ายวิชาการ ค่ายลูกเสือ แคมป์ไฟ 517  ค่ายเยาวชน "ต้นกล้าประชาธิปไตย ปี8" 428  ฅนทำค่าย อสมช. 415  ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ 371  Changology Camp 339  ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน.เคมี ค่าย1 ศูนย์โรงเรียนลำปลายมาศ 207  45Lighthouse Co.,Ltd 201  A Plus Cadet Centre 111  ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาคอมพิวเตอร์ 101