TheBright สถาบันกวดวิชาเดอะไบร์ท 40,509  TEDET 40,253  ค่าย Pre-Camp เปิดประตูสู่นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 30,007  Cubic Creative 27,717  ค่ายตามติด พิชิตแพทย์ : Pre-Test Thailand 15,141  ค่ายเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22 มหาวิทยาลัยมหิดล 11,580  ค่ายปั้นคนเป็นครู 10,774  Dragonfly English Camps 10,281  ค่ายลูกเสือสุนิตา&ค่ายกิตตินันท์แคมป์ จ.นครราชสีมา 8,658  ค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 14 7,501  สถาบันกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร Cadet Centre สัตหีบ ชลบุรี 6,675  ค่ายลูกเสือกาญจนา 5,760  ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ ลพบุรี นิวส์ 4,216  RLG Camp 3,873  OREN 3,514  ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ 2,821  ค่ายลูกเสือไทเกอร์แค้มป์ โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 2,105  ค่ายภูศรีเกษร โฮมสเตย์ 1,826  ค่ายลูกเสือธนารีย์แคมป์ 1,103  วิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1,023  ค่ายพักแรมโตนหินลาด จังหวัดพัทลุง 700  ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ 371  45Lighthouse Co.,Ltd 201