มูลนิธิกระจกเงา 596,023  Techo - Chile 214,888  มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย World Vision Foundation of Thailand 167,757  มูลนิธิร่วมกตัญญู 101,842  มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ 97,629  มูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรี 94,849  หน่วยกู้ภัยจีตัมเกาะอุบลราชธานี 55,031  มูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน 51,229  กลุ่มใบไม้ 50,389  สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยThailand Association of the Blind 35,042  Dhammakaya of America TV 31,838  PATANI viewers 13,701  เพื่อนเตือนภัยบุรีรัมย์ 13,307  มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ 12,070  Singapore Cancer Society 11,631  มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ สาขาอำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช 5,130  มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต 4,579  ANAN DAY 3,766  มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร จุดประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 3,005  สมาคมกู้ภัยปทุมรวมใจ จังหวัดปทุมธานี 2,761  มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2,606  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านมิตรภาพ 2,460  มูลนิธิประชาร่วมใจ อ.เขาพนม 2,304  มูลนิธิหัตถาธรรม 1,792  ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 1,154  มูลนิธิ จงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา 1,106  ชมรมวิทยุ ซีบี กลุ่มน้ำวังลำปาง 996  Backers 944  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย 914  สมาคมวิทยุสื่อสารวชิรชัย 914  TWS Channel 779  ชมรมมุสลิมการค้า สายบุรี 707  ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด 702  สว่างกตัญญูธรรมสถาน จันทบุรี 475  Dulabhatorn Foundation 466  กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณ ในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต 291  สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ 117  มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า 99  รถรับ-ส่งผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.082-8698426 89  โรงงานผลิตชุดสังฆทาน เครื่องบวช พระพุทธรูป ชุดบุญ 51  พุทธศิลป์พระโพธิสัตว์กวนอิม แม่สอด 美速 观世音菩萨 GuanYin MaeSot 39