วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย 13,781  คริสตจักรสามัคคีธรรมกรุงเทพ 10,012  ทนาย เพื่อประชาชน 7,105  เรือยาง เรือตกปลา by SeahawkThai 2,918  วัดหนองใหญ่ 2,817  มดยิ้มริมคลอง หมูกะทะ 1,678  คริสตจักรไทยลานนา | Thai Lanna Church 1,037  วัดปรกเจริญ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 822  คริสตจักรใจผูกพัน - Binding Hearts Church 809  วัดปานประสิทธาราม 738  Mitsamphan Nong Chok Church 406  Contact Scientist 2006 177  Phanatnikhom Fellowship Church 134