ตลาดปากน้ำ - สมุทรปราการ 80,406  วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง 7,254  ห้วยขวาง 7,151  Exit 9 5,807  รถสไลด์-รถยก by Total Transport 242  Inside Udon 200