สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา 23,042  German Embassy Bangkok 18,311  Philippine Embassy in Thailand 16,178  Australia in the Republic of Korea 10,146  Royal Thai Embassy, Berlin 7,601  Royal Thai Consulate-General, Dubai 6,415  Embassy of Switzerland in Bangkok 4,420  สถานทูตไทย มอสโก 3,743  Royal Thai Embassy, Riyadh 840