สมาคมกู้ภัยร่วมใจยโสธร 9,453  หน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน ป่าพะยอม 1,372  เช็คเครดิต กุ้งเครฟิชทุกสายพันธุ์ 1,247  ศูนย์แจ้งเหตุแจ้งข่าวภาคประชาชนจังหวัดสงขลา ศูนย์วิทยุนารายณ์ 1,198