Love Andaman 1,146,114  Sailing Yacht Thailand 94,269  ล่องแพกาญจนบุรี 10,379  Boat Lagoon Yachting 9,694  ล่องเรือ ดินเนอร์ แม่น้ำเจ้าพระยา By Wisplanet 8,251  ล่องแพเธค แพน้องใหม่ กาญจนบุรี 6,420  แพสองพี่น้อง กาญจนบุรี 2,824  เรือยอร์ช ท่องเที่ยว ทัวร์ภูเก็ต Yacht Catamaran, Charter, Join daily 2,780  แพนางไพร Nang Prai เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2,741  Chao Phraya Tourist Boat 1,900  คลองท่อมเหนือคายัค 1,790  Andavaree 1,316  สะพานปลามหาชัย สมุทรสาคร 88