โบ๊ะบ๊ะแฟมิลี่ 38,210  Beaconhouse Yamsaard International School - BYIS 12,121  โรงเรียนจันทศิริวิทยา JSV School - IEP 11,770  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล 6,546  โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา 5,771  โรงเรียนปณิธานเด็กดี อนุบาล-ประถมสองภาษา พระนครศรีอยุธยา 5,421  โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง 5,414  โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 5,164  โรงเรียน วัดบางโฉลงใน 5,122  โรงเรียนต้นกล้า โรงเรียนทางเลือก จ.เชียงใหม่ Tonkla School Chiangmai 4,795  Kasintorn Saint Peter 4,401  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 4,147  Anuban Nakhonsawan 3,973  ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 3,736  โรงเรียนนาหลวง เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 3,670  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 3,501  Anuban Uttaradit School 3,443  โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 3,332  โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 3,287  โรงเรียนวัดด่านสำโรง 3,128  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 2,796  โรงเรียนอนุบาลยะลา 2,766  ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม 2,717  โรงเรียนทวีรัตน์ 2,716  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ" 2,695  โรงเรียนวัดป่างิ้ว อบจ.ปทุมธานี 2,634  โรงเรียนวิมานทิพย์ 2,610  โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 2,582  โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย-วัดหวายกรอง 2,510  โรงเรียนดารุลอูโลมนิบงบารู (แผนกอนุบาลและประถม) 2,506  โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี 2,476  Maneewattana School 2,466  โรงเรียนอนุชนวัฒนา นครสวรรค์ 2,255  โรงเรียน ปิยวัฒนศาสตร์ (Piyawattanasart School) 2,193  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 2,189  โรงเรียน อำนวยวิทย์จันทบุรี 2,185  Panaya Patthanakan Bilingual School 2,113  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 2,040  โรงเรียนวัดกก 2,021  โรงเรียนพีระยา นาวิน 1,890  สถาบัน MovingMinds 1,863  COGGZAI Colegio Guardiamarina Guillermo Zañartu Irigoyen 1,853  โรงเรียนวัดกำแพง | เขตบางขุนเทียน 1,837  กลับเพชรศึกษา สงขลา -คนรักกลับเพชร 1,786  Phoenix Wittaya School, Pattaya 1,778  โรงเรียนคลองกุ่ม (เสรีไทย อนุสรณ์) 1,693  Suanson Khon Kaen School - โรงเรียนสวนสนขอนแก่น 1,579  อนุบาลพนัสศึกษาลัย 1,558  โรงเรียนฮั่วเคียวกงฮัก หนองคาย 1,539  โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1,510  โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส สำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1,495  โรงเรียนวัดมาบข่า (มาบข่าวิทยาคาร) 1,448  เพชรผดุงเวียงไชย Phetphadungwiangchai School 1,393  โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1,392  โรงเรียนประชาศึกษา - เคี้ยงฮั้ว 1,384  EP Anubanchonburi School 1,381  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 1,369  โรงเรียนโชคชัยรังสิต / Chokchai Rangsit School 1,360  โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 1,336  公立东英学校 - โรงเรียนตังเอ็งจันทบุรี 1,328  อนุบาลระนอง 1,321  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1,318  โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี 1,283  Australian International School Bangkok 1,235  Witayanont School 1,231  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 1,212  โรงเรียนอนุบาลสาธิต ม.อ.ปัตตานี Anubansatit school PSU 1,151  อุดมวิทยา Udomvithaya School 1,130  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง 1,129  โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 'สว่างนพราษฎร์วิทยา' 1,126  โรงเรียนวัดนาคนิมิตร 1,122  โรงเรียนธรรมศึกษามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 1,108  โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์ 1,104  โรงเรียนชุมทางตลิ่งชัน 1,067  โรงเรียนบวรรัตนศาสตร์ 973  โรงเรียนวัดจันทร์ใน 969  Kobvittaya School Official - โรงเรียนกอบวิทยา 947  โรงเรียน อนุบาลนครปฐม 942  WemeKids 937  โรงเรียนพานพร้าว สพม.21 929  Shrewsbury International School Bangkok City Campus 886  Thanombutra School 881  โรงเรียนมงคลกุลวิทยา 810  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 790  โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) 790  T.P.P School Club ' 766  โรงเรียนอนุบาลอัจฉรา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 737  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 726  Novicecnx 722  โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ 719  โรงเรียนอนุบาลทิพยาหล่มสัก 704  โรงเรียนนวลวรรณศึกษา บางจาก พระโขนง 694  โรงเรียนป่าติ้วร่มโพธาภินันท์นุกูล 694  โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๕ ประจำปี ๒๕๕๗ 685  โรงเรียนจันทรวิทยา 684  โรงเรียนผังปาล์ม 2 679  โรงเรียนวัดอินทรวิหาร สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 672  โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (สวัสดิ์ประชานุกูล) 649  โรงเรียนวัดศาลาแดง สำนักงานเขตบางแค Watsaladaeng School 639  Saint Mary's Uttaradit School -โรงเรียนเซนต์แมรี่ อุตรดิตถ์ 635