หนูนาสวีเดน แฟนเฟจ 1,344,229  ITAN - แทนไร้เทียมทาน 13,485