ร้านปืนสมิตร Smith Firearms 25,113  ประมูลแบร์นเนมเริ่มที่ 1บาท & ขายให้ราคาส่ง 13,436  คนบ้าปืน 13,163  GUN and GUN 9,821  ร้านปืนคลองโพ - ปืนสุธนา 7,334  ปืนสวัสดิการ สน.สก.-สนามม้านางเลิ้ง 4,692  หจก. ปืนไพบูลย์ ภูเก็ต 3,470  จัดจำหน่ายอะไหล่และปืนBBGun 3,060  Tac & Equip Shop 709  พิเศษ 615