โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 15,890  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 6,011  Chaibadanwittaya School 4,203  โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 3,632  โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 2,454  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 2,275  โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 2,158  Daracharas School 2,130  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1,468  ลูกเสือเนตรนารี สตรีวิทยา๒ 921  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 920  อนุบาลพงศ์สถิต 564  โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง 551  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์ 541  โรงเรียนบ้านหนองขาม สันติกาญจน์ราษฏร์บำรุง 510  โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ 490  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 480  รับจ้างพิมพ์งาน คัดลายมือ และเขียนรายงาน 437  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 362  โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 352  โรงเรียนบ้านคลองจาก - Page 178