โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 15,890  โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 6,011  Chaibadanwittaya School 4,203  โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ 3,632  โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 2,454  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 2,275  โรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล 2,158  Daracharas School 2,130  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 1,468  โรงเรียนสันตยานันท์ 1,442  โรงเรียนเมืองพัทยา 5(บ้านเนินพัทธยาเหนือ) 1,028  ลูกเสือเนตรนารี สตรีวิทยา๒ 921  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 920  อนุบาลพงศ์สถิต 564  โรงเรียนเทศบาล 3 ยุวบูรณ์บำรุง 551  โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโมอุปถัมภ์ 541  โรงเรียนบ้านหนองขาม สันติกาญจน์ราษฏร์บำรุง 510  โรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ 490  โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น 480  รับจ้างพิมพ์งาน คัดลายมือ และเขียนรายงาน 437  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 362  โรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 352  โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 214  โรงเรียนบ้านคลองจาก - Page 178