สิมิลัน2บุฟเฟ่ต์ทะเลเผา สาขาสนามบินน้ำ 18,425  อิ่มจัง บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด สาขาพระราม2 8,480  S Cafe' & Bistro 5,650  SweetDuck 5,229  ขายเวย์โปรตีน Muscletech 1,357