Singapore Police Force 535,620  กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 22,012  กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 (IDP6) 1,269  ศรีวิชัยทนายความและการบัญชี Srivichailawyer and Accounting 731  สำนักงานกฎหมายสมชาย และเพื่อน 724