โรงเรียนเทพศิรินทร์ 51,048  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 31,573  โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน - IEE Thailand 28,303  สกลราชวิทยานุกูล 27,628  โรงเรียนเทพลีลา | Tepleela School 23,646  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 23,144  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 21,578  โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 17,627  งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 16,522  โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 16,303  โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ (official) 16,262  吉隆坡中华独立中学 16,122  โรงเรียนปัญญาวรคุณ 14,700  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 13,600  โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ (St. Francis Xavier School) 13,451  โรงเรียน รัตนราษฎร์บำรุง เพจหลัก 13,389  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่ 13,284  โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" 12,934  โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 12,885  โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 12,781  Mathayomwatsing school - โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 12,156  Sirirattanathorn School 11,539  โรงเรียนวัดบวรนิเวศ (Wat Bowonniwet School) 11,464  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 11,364  สภานักเรียน กัลยาณวัตร 11,006  นักเกรียน อ.ย.ว. 10,784  โรงเรียนกระสังพิทยาคม 10,310  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร (ช.ว) 10,264  ชิโนรสในความทรงจำ 9,422  โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย (Samut Sakhon Wittayalai School) 9,416  โรงเรียนวชิราลัย 9,279  Latplakhaophitthayakhom School :: โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 9,199  โรงเรียนแม่พระฟาติมา | Maepra Fatima School 8,954  โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) 8,829  โรงเรียนขามแก่นนคร 8,702  PCC Memory 8,647  โรงเรียนนครขอนแก่น 8,524  โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 8,309  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 8,268  โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 8,252  พิษณุโลกพิทยาคม 8,100  Banbung Uttasahakamnukhro School 8,041  โรงเรียนครบุรี 7,929  อัสสัมชัญศรีราชา Assumption College Sriracha 7,821  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด 7,769  โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย 2 7,768  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 7,660  โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร 7,626  โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 7,278  Takhliprachasan School 7,261  สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (DSRU) 7,241  คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนพัทลุง 7,148  มัธยมฐานบินกำแพงแสน 6,991  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 6,892  CNP News 6,637  Kanaratbamrungpathumthani School 6,633  โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง 6,566  โรงเรียนสระแก้ว จ.สระแก้ว 6,534  โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 6,452  โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 6,405  โรงเรียน นนทบุรีวิทยาลัย 6,384  ลูกเทาแดงยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน 6,367  โรงเรียนบรบือวิทยาคาร 6,145  ชมรม To Be Number One โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย 6,135  กลุ่มวิชาการ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 5,968  Thai Christian School 5,790  Krabi International School 5,733  สภานักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 5,727  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ : Nonthaikhuruuppatamp School 5,720  โรงเรียนสตรียะลา 5,508  Pibool Uppatham School 5,444  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ - มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์ฯ 5,361  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา บกว 5,311  โรงเรียนปากเกร็ด 5,201  งานโสตทัศนศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 5,181  Debsirin Samutprakarn school 5,095  Wattanothaipayap School .. Chiang Mai .. I ♥ 5,069  โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" Sadao Khanchai 5,014  โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ 4,967  โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ 4,950  คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี 4,886  สภานักเรียนสบว 4,860  Petpittayakom All Event โรงเรียนเพชรพิทยาคม 4,829  โรงเรียนสุรนารีวิทยา 4,661  กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4,624  สายธรรมจันทร์ 4,590  Chinorotwittayalai School (CNR) 4,458  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเดชอุดม 4,453  หนองบัวพิทยาคาร 4,389  โรงเรียนท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4,378  โรงเรียนเชียงคาน 4,355  Born to be taksin 4,354  โรงเรียนปรางค์กู่ 4,295  โรงเรียนศึกษานารี 4,290  Srinagarindra The Princess Mother School, Phayao 4,208  โรงเรียนวัดรางบัว 4,092  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 4,071  งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 3,965  สภานักเรียน โพนทองพัฒนาวิทยา 3,964  โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์ 3,913