เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn 1,259,596  น้ำพระทัยของในหลวง 99,111  เรารักในหลวง 94,176  CHULALONGKORN 68,105  เรารักพระองค์หญิง" Sirivannavari narirat 55,465  ด้วยจงรักด้วยภักดี ..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ภูมิพล 47,170  เรารักพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 24,704  เรื่องน่ารู้ในราชสำนักสยาม 13,940  ตำนานความลับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 9,711  ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก 4,151  พระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ 4,111  คนรักในหลวง และต่อต้านการหมิ่นเบื้องสูง 3,315  เรารักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระปรีชาในทุกด้าน 2,707  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 2,254  พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลกไม่ลืม 1,830  The King 365 Days ดูที่พ่อทำ จำที่พ่อสอน 1,405  เจ้าพระยานครราชสีมา(ทองอินท์ ณ ราชสีมา) 861  น้อมเกล้าขอสดุดี เทิดพระบารมีจักรีวงศ์ 753  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 648  ในหลวง "นักพัฒนาคู่ฟ้าของไทย" 526  เหมืองยาคลับ คลาสสิค 510  พระราชกรณียกิจของในหลวง 393  ครอบครัว 64' รุ่น 44 312  คิม จอง อึน 211  เปลวแร๊ง แสงกายสิทธ์ 136  โก๋ป๊อ สะพานเหล็ก 55