มัรกัสยะลา 6,871  กุรอานสร้างอัจฉริยะ 6,039  โรงเรียนอิสลามนิติวิทย์ 5,670  Madinah al salam มะดีนะตุสสลาม 4,760  มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) مسجد نورالإســلام 3,542  มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ บ้านครัว - Masjid Bankrua 2,884  มัสยิดอิกอมะตุ้ลมุอมินีน บางบัวทอง นนทบุรี 756  มัสยิดดีนุ้ลอิสลาม บางปลา 404  มัสยิดดารุลฟะละฮ์ บ้านครัวเหนือ - เกาะกอย North Bankrua مسجد دارالفلاح 139  มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน บ้านครัวตะวันตก West Bankrua مسجد سلوك المتقين 110  รับทำโดมมัสยิด 87  สมาคมคนรักอิสลาม 85