มัรกัสยะลา 6,871  Madinah al salam มะดีนะตุสสลาม 4,760  มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (สุเหร่าเขียว) مسجد نورالإســلام 3,542  มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ บ้านครัว - Masjid Bankrua 2,884