ไร่ชาฉุยฟง 30,738  The Peak at Khao Kho 3,384  Family House ภูทับเบิก 1,055  เที่ยวกลางดง 850  ทัวร์เที่ยวไทย 786  หุบเขาลำพะยา 395  เขารัง ภูเก็ต Rang Hill, Phuket 378  ลีลาวดีรีสอร์ท เขาค้อ 108  รุเอะ งานฝีมือชาวเขา ผ้าปัก ผ้าเมือง 95  สภาพอากาศสอยดาว 57