ไขความลับชีวิตดี๊ดี โดย แอมมี่ - ครู, เภสัชกรแผนไทย 809  พ่อเกษคนรีดเส้นเอ็นพิการ 78