ไขความลับชีวิตดี๊ดี โดย แอมมี่ - ครู, เภสัชกรแผนไทย 809  ลางานแป๊บ 510  พ่อเกษคนรีดเส้นเอ็นพิการ 78