รับดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ 1,090  บ้านภูหงส์ 456  Jong Phrom Nursing Home - จงพร้อมเนอร์สซิ่งโฮม 381  ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ หจก.เรือนเย็นใจเนอร์สซิ่งโฮม 376  ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา Senior care nursing home 332  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ย่านพระราม9 ศรีนครินทร์ รามคำแหง ICare 320