บินสุดขอบฟ้า 1,964  ศูนย์กระดูกและข้อ อรัญประเทศ 1,323  คลินิกนายแพทย์ต้า โรคกระดูกและข้อ 824  คลินิกหมอเอกอาทิตย์ 121  Sopida & Saravut Clinic 108