โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 36,754  คลินิกเด็กหมอปัณฑิตา Pediatric Clinic Doctor Panthita 416  คลินิกเด็กหมอเกตุวลี 241  เจษฎาคลินิกเด็กและผิวหนัง 231  คลินิกเด็กหมอสุนทรี 145