โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช 36,754  คลินิกบุรีรัมย์ หูคอจมูก เด็ก แพทย์รักศักดิ์-เคียงขวัญ 1,862  Superkids Center 1,759  คลินิกเด็กหมอปัณฑิตา Pediatric Clinic Doctor Panthita 416  คลินิกเด็กหมอเกตุวลี 241  เจษฎาคลินิกเด็กและผิวหนัง 231  คลินิกเด็กหมอสุนทรี 145