ฮาคนเมือง 374,968  สวนสัตว์ดุสิต Dusit Zoo 25,261  ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี ແຜນກກາຮສືດສາ 2,774  เรียลซู สวนสัตว์แปลก อยุธยา 891  ช่างเอ็มสักลาย ลำพูน 610