กายภาพบำบัด ด้วยตนเองไม่ใช่เรื่องยาก 21,299  ศูนย์กายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดล 6,179  คลินิกกายภาพบำบัดทศพร 2,151  คลินิกกายภาพบำบัดนครเชียงใหม่ 1,226  คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดแพทย์อนล 1,045  คลินิกกายภาพบำบัด สวนสน 920  คลินิกกายภาพบำบัดกรวรรณ 858  คลินิกกายภาพบำบัดเคที เฮลท์ 728  Huahin Physiotherapy Clinic / คลินิกหัวหินกายภาพบำบัด 669  Star Child Bangkok 628  คลินิกบ้านกายภาพบำบัด ระยอง 602  สกนธาดาคลินิกกายภาพบำบัด 597  น.นน คลินิกกายภาพบำบัด 537  เครื่องมือกายภาพบำบัด 435  คลินิกกายภาพบำบัด ขอนแก่น โชคดีมีสุข 379  C.E. คลินิกกายภาพบำบัด / Chiro Elite Sport & Rehab Clinic 357  คลินิกกายภาพบำบัดเฮลท์สปาย ลำพูน 88