โคราชเลเซอร์คัท และ โคราชอะคริลิค 2,210  MollyBox - จำหน่าย กล่องอาหาร กล่องข้าว กล่องเบนโตะ ถ้วยซุ๊ป ปลีก-ส่ง 1,118  โรงงานผลิตถุงพลาสติก พิมพ์ถุงพลาสติก ตามแบบลูกค้า 800  บีแอนด์บีโปรแพ็ค B&B Propack 51