กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 9,204  สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม 6,232  สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด 5,599  ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ชุมพร 5,391  สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี 5,011  สภ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 4,807  สถานีตำรวจภูธรเซกา จังหวัดบึงกาฬ 4,028  สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ 3,648  ตำรวจภูธรจังหวัดตาก 3,240  สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง 1,852  สถานีตำรวจทางด่วน 2 856  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 630  สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ 474  สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 294  สถานีตำรวจภูธรเปร็ง 282  สภ.บึงมะลู 238  สถานีตำรวจภูธรเมืองสรวง 234  สน.เทียนทะเล 201  สภ.บ้านหันห้วยทราย นครราชสีมา 131  ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ The Best of Cop's 85