กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 9,204  สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม 6,232  สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด 5,599  สถานีตำรวจภูธรเมืองปัตตานี 5,438  ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ชุมพร 5,391  สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรี 5,011  สภ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 4,807  สถานีตำรวจภูธรเซกา จังหวัดบึงกาฬ 4,028  สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ 3,648  ตำรวจภูธรจังหวัดตาก 3,240  สภ.สบปราบ จว.ลำปาง Sobprab Police Station 3,147  สภ.มะค่า 2,039  สถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง 1,852  สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม 1,132  สถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย 1,034  สถานีตำรวจภูธรภูเวียง 976  สถานีตำรวจทางด่วน 2 856  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 630  สถานีตำรวจภูธรขุขันธ์ 474  สถานีตำรวจภูธรเชียงกลม ภ.จว.เลย 339  สถานีตำรวจภูธรวานรนิวาส 319  สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน 294  สถานีตำรวจภูธรเปร็ง 282  สภ.บึงมะลู 238  สถานีตำรวจภูธรเมืองสรวง 234  สน.เทียนทะเล 201  สถานีตำรวจภูธรโคกจาน อ.ตระการพืชผล จว.อุบลราชธานี 166  สภ.บ้านหันห้วยทราย นครราชสีมา 131  สิงห์สาคร 128  Koh Samui Tourist Police 93  ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ The Best of Cop's 85