มั่นใจว่าคนไทยเกิน 1 ล้าน สนับสนุนนายกลุงตู่ปฏิรูปประเทศ ก่อนเลือกตั้ง 228,663  จำหน่ายเหรียญแพรแถบ เครื่องหมายยศทุกชนิด www.thai-insingnia.com 91,210  FEUC - Federación de Estudiantes de la Universidad Católica 29,535  公明党 28,302  Bangkok Skylines 23,322  Jabatan Amal Malaysia ( Original ) 18,005  Pakatan Harapan 17,654  เรารักตำรวจเพราะตำรวจดูแลเรา 17,384  องค์กรเสรีไทย 12,202  ศูนย์ฯ191 ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร 12,060  Federación de Estudiantes Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 11,260  The Federation of Patani Students and Youth - PerMAS 9,634  ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ BlueHouse 3,808  ธรรมเพื่อโดม 3,680  รัฐศาสตร์มีคำตอบ 2,638  PAP Tampines Changkat 2,090  Thai Liberation 1,504  DT CHAOM SHOP 1,366  Cartel Artspace 737  พันธุ์ไม้ กล้าไม้ โครงการ ราคาถูก 482  เทศบาลตำบลเบิกไพร 213  อบต.โพธิ์ไทร 176  กลุ่มเลือดสีอิฐ วิทยาเขตหนองคาย 166  สหกรณ์บ้านมั่นคงชุมชนโพธาราม จำกัด 37