Yingluck Shinawatra 5,979,816  Mauricio Macri 4,294,878  Donald Trump For President 3,649,148  Abhisit Vejjajiva 2,327,922  អ៊ាង សុផល្លែត Sophalleth 2,198,599  นายกเป็นคนตลก 1,172,725  Mike Pence 1,144,995  จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ Aoodda 416,418  นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 247,485  ม.ล.อภิมงคล โสณกุล 232,619  Taya Teepsuwan 213,550  Pichai Naripthaphan 208,307  Korbsak Sabhavasu 183,193  โบราณนานมา 180,951  สาธิต ปิตุเตชะ 117,093  Watana Muangsook 104,404  อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี - ปชป 68,370  ผู้กองปูเค็ม 66,725  สายตรงข่าวกรอง 57,714  กูชอบเล่นเกม 57,052  ปูนิ่มร้านโอ้โห 55,655  ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม 46,831  Lawrence Wong 37,840  อนุตตมา อมรวิวัฒน์(จิ๊บ) 31,318  ท่านผู้นำฮาเฮ 31,198  สกลธี ภัททิยกุล 27,129  佐々木さやか 25,467  จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 25,265  Natsuo Yamaguchi 24,597  กำลังใจเพ็ญชิสา 24,530  ส.ส.รังสิมา รอดรัศมี 23,920  ท. ทหารอดทน ชุมชนคนให้กำลังใจ คสช. 20,650  จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 20,144  Aziz Kaprawi 18,283  ผู้ว่าฯ อัศวิน 16,887  องอาจ คล้ามไพบูลย์ 16,876  ส.ส.นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 16,832  ยิ้ม วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ - Official 16,334  Mah Siew Keong 15,398  คมคาย อุดรพิมพ์ 15,057  นายแพทย์ แวมาฮาดี แวดาโอะ - หมอแว 14,883  Assoc Prof Muhammad Faishal Ibrahim 14,592  มิน'นิ่ง 14,278  ถาวร เสนเนียม 14,153  山本 かなえ 13,620  Lim Swee Say 13,496  Ustaz Mohd Azam Abd Samat 13,250  ส.ซุ้มเพรชดอยเงิน 12,503  ชาญ พวงเพ็ชร์ 12,310  Ismail Sabri at KKLW 11,967  Kiat Sittheeamorn 11,932  กู้ภัยตำรวจทางหลวงอุดรธานี จุดบริการหนองหาน 11,412  Onanong Kanjanachusak 10,970  Tengku Adnan Tengku Mansor 10,837  ดร.เอ สะถิระ เผือกประพันธุ์ 10,785  วีโก้แต่งซิ่ง-แต่งสวยแห่งประเทศไทย 9,574  ว่ะ 8,812  นพพร วุฒิกุล 8,760  Vladimir Putin TH fanclub - สมาคมสาวกท่านปูติน 8,361  ทนาย จ๋า 8,244  โคตรเกรียน 7,579  ดร.ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ 7,363  คนกลาง 6,726  Warong Dechgitvigrom 6,518  SAPHA 59 PKW 5,688  Dr.Theerarat (Aim) Samrejvanich 5,631  ช่อง 13สยามไท สถานีข่าว 5,290  พันโทหญิง ปราง รังสิตพล มานิตกุล 4,998  Wan ubumrung 4,663  ราเมศ รัตนะเชวง รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ 4,614  จุฬาสินี พรหมเผ่า 4,529  ดร.อรรชกา สีบุญเรือง Dr.Atchaka Sibunruang 3,930  ชมรมคนรักผู้กองมาร์ค 3,860  ส.ส.คุณากร ปรีชาชนะชัย 3,720  FC Abhisit Vejjajiva 3,646  Samui Progress Group 3,535  ดร.เกียรติศักดิ์ ส่องแสง 3,394  พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ 3,356  Lee Yi Shyan 3,347  เกร็ดความรู้กับ อ.เสนีย์ ปราโมช 3,234  หวยเด็ด หวยดัง หวยแม่นๆ 3,075  เบอร์ 1 swp พรรคการเรียน 2,998  ส.ส.ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ 2,940  อลงกรณ์ พลบุตร 2,875  นริศ ขำนุรักษ์ 2,712  เจิมมาศ จึงเลิศศิริ -ปชป 2,456  นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 2,409  กลุ่มคนรักเฉลิม - ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง 2,209  พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 2,184  คณะกรรมการนักเรียน สาธิต มน. 2,178  ศุภชัย โพธิ์สุ - ครูแก้ว Fanpage 2,177  อดีต ส.ส.สุชีน เอ่งฉ้วน 2,108  ไร่หญ้าโชคชัย 2,071  มวลมหาประชาชนไทยรักในหลวง 2,032  ศุภวัฒกัณฐ์ อำนวย คุณลักษณ์ 1,904  ส.ส.วิลาศ จันทร์พิทักษ์ - ปชป 1,901  ภูมิ เทือกสุบรรณ 1,881  หลวงพ่อวัดไร่ขิง 1,862  ดร.ผุสดี ตามไท (Dr.Pusadee Tamthai) 1,800  องค์กรต้านคอร์รัปชั่น ภาคประชาชน อำเภอบ้านม่วง สกลนคร 1,661