อัยเยอร์เวงแลนด์ 15,627  ล่องแพลำโดมน้อย เขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี 11,564  ล่องแพกาญ แพน้ำข้าว 4,574  แพหนองหาร ต.ไชยบุรี 1,083