สื่อการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม 12,635  โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2 10,921  Maahad Tahfiz An-Nabawi Shah Alam 9,075  โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ปอเนาะทุ่งจีน 5,795  Addiniatul Islamiah School โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ 5,396  โรงเรียนตัสดีกียะห์ TasdikiahSchool 886  ซัรฟุ้ลอิสลาม 338  มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยและวัดชูจิตธรรมาราม 211