สื่อการเรียนการสอนศาสนาอิสลาม 12,635  โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2 10,921  Maahad Tahfiz An-Nabawi Shah Alam 9,075  โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ปอเนาะทุ่งจีน 5,795  Addiniatul Islamiah School โรงเรียนอัดดีนียาตุลอิสลามียะห์ 5,396  ปอเนาะบือแนราเมาะห์ 4,764  โรงเรียนประทีปธรรมมูลนิธิ Prateeptham Foundation School 2,297  คณะสงฆ์อำเภอม่วงสามสิบ 1,674  โรงเรียนอิสลามศึกษา 1,559  หน่วยสอบที่ 14 นนทบุรี สมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยฯ 1,036  โรงเรียนอิสลามอนุสรณ์ศึกษา บ้านป่า 945  โรงเรียนตัสดีกียะห์ TasdikiahSchool 886  พระคริสตธรรมเพ็นเทคอสในประเทศไทย 423  ซัรฟุ้ลอิสลาม 338  มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยและวัดชูจิตธรรมาราม 211