อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร Khlong Luang Rachalothorn Reservoir 3,805  อ่างเก็บน้ำหุบเขาวง ปางอุ๋ง สุพรรณบุรี 2,520  น้ำตกตาดไฮ 649