หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ ๔๕ 6,935  รปภ. บริษัทรปภ บริษัทรักษาความปลอดภัย 3,590  ตชด.137 สวนผึ้ง ราชบุรี 884