เถาจือโฮม 21,786  Tri Construction Management Co.,Ltd 1,373  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขใจเฮลท์แคร์ 825  คูณดี เนอร์สซิ่งโฮม Tel.02-0034949 460  สถานพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ บ้านแสนรัก 279