เถาจือโฮม 21,786  Tri Construction Management Co.,Ltd 1,373  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านสุขใจเฮลท์แคร์ 825  คูณดี เนอร์สซิ่งโฮม Tel.02-0034949 460  ชุมชนประตูน้ำรุ่งเรือง เทศบาลตำบลสูงเนิน 319  ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บีเลิฟ เนอร์สซิ่งโฮม นครสวรรค์ 316  เทศบาลตำบลปริก-Prik Municipality 281  สถานพักฟื้นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ บ้านแสนรัก 279  นครบุญมี บ้านเฮา 246  บ้านหนองเม็ก ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 241  มีรักษ์ เนอร์สซิ่ง โฮม 134  เทศบาลตำบลหัวสะพาน 110  สเปรย์ชะลอการหลั่ง 97  อาหารเสริมผู้สูงอายุ Senior balance 50+ 50