โรงเรียนดาวนายร้อย 58,725  Alibabathailand - สั่งสินค้าจากจีน นำเข้าจากจีน พรีออเดอร์จีน shipping จีน 54,944  TCIAP 27,970  Westminster International - Thailand 18,302  IMIX DJ Course 12,331  โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ 7,608  โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ 7,051  โรงเรียน บริบาล ชุมชนเชียงราย - สอนผู้ช่วยการพยาบาล 5,294  เรียนตัดขนสุนัข สอนตัดขน โดยเจ้าของหลายสาขา 3,577  Welding Teach สอนงานเชื่อมโลหะ 3,410  ชมรมอาศรมเจษฎาจารย์ วัดสุวรรณคีรี 2,415  Musicolli 2,312  วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 2,265  Mahanakorn Network Research Laboratory 2,204  จินตคณิต ไอแมค สุพรรณบุรี By Is-S Academy 2,012  I-Gourmet 858  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 831  Suriyawongse School 828  ลีลาศเชียงใหม่ Vivo danza 805  Veeraphan Duriyang School of Music 754  Baan Aksorn Thai Language School 440  โรงเรียนสอนขับรถพัฒนาการขับขี่ระยอง 254  Petits Plaisirs - a little pleasures 139  Smartys English Academy 80