ซุปดำ Bokiyaki ต้นตำหรับแท้จากญี่ปุ่น 11,064  จี๊ดเวอร์สระบุรี 4,032  เจริญไทยสุกี้ - 106 2,187  สุกี้ดารา สุขุมวิท 71 736