จิ้มจุ่มหม้อเบ้อเร่อบางใหญ่ 8,805  ไวท์เฮ้าส์ 2,198  สีลมปลายๆ - Silom PlaiPlai 75