ชีวอโรคยา 398,559  Changlarkyed 181,403  เขียน"ชีวิต" 11,254  Healthcare and spa 655  พาวเวอร์แบงค์ แบตสำรอง Power bank 252  เอ็นที คลินิกกายภาพบำบัด ภูเก็ต Physical Therapy Clinic Phuket 176  ราชบุรีคลีนิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 130