วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย 22,085  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ 20,760  วิทยาลัยพณิชยการบางนา 15,884  โรงเรียนบรรจงรัตน์ 5,089  KINGSTON PATTAYA VOCATIONAL COLLEGE (วิทยาลัยอาชีวศึกษาคิงส์ตัน) 4,593  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ - CAT 3,332  Fx Trader Walker สอนเทรดฟอเร็กซ์กราฟเปล่า 1,714  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคยะลา 614  ร้านป้าเพ็ญ ชุดนักเรียน นักศึกษา รังสิต ปทุมธานี 344  Dream Trader 83