War Grill Yakiniku 11,354  太田精肉店 札幌駅前店 【和牛一頭買い海鮮炭火焼】 2,032  Tamaruya Honten 1,463  น่านั่ง หมูกระทะ บุฟเฟ่ต์ 1,054  Fat Beef แฟท บีฟ - Crystal Grill & Fresh Beer 460  เจ้านายหมูกะทะ 204  TaichiKing 168  ร้านริมทุ่งหมูกะทะ 165