องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 35,222  สภานิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา 25,658  Fityatulhaq 25,214  มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน 12,798  KU G i r l s 3,625  ธรรมะ Happy 2,488  อาสายุวกาชาด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2,433  อู๋อยุธยา 1,255  สโมสรเยาวชนเด็กดีคลับ-สังขละบุรี 781  COMFORTA 631  ค่ายเติมฝันวันใหม่ 495  ห้องนั่งเล่น 481  สภาเด็กและเยาวชนตำบลเกตรี 346  ชมรม สานใจไทย สู่ใจใต้ จังหวัดนราธิวาส 251  เยาวชนพันธุ์ใหม่ หัวใจต้านโกง 98  ปลายฝน ต้นหนาว 78