สวนสัตว์นครราชสีมา Nakhonratchasima Zoo 21,663  Melaka Zoo & Night Safari 7,939  สวนสัตว์สงขลา Songkhla zoo 6,210  กุ้งก้ามแดงขอนแก่น 937