Name: ครูนอกกรอบ
Category: Education
About: บอกเล่าเรื่องราวที่มาจากหัวใจของครู
Likes: 285,141
On Facebook
Recommend: วมว สาธิตมน.สร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ สร้างรากฐานการพัฒนา 818  โครงการลูกเสือชายแดนครั้งที่37 195  ตามติดชีวิตเด็กการบิน 892