Name: ฉันไม่ใช่"หมู"
Category: Just For Fun
About: "ตัวกว้าง"ผู้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหมู นางจึงพยายามลดน้ำหนักแต่พอเจอของกินนางก็ลืมทุกที
Likes: 192,146
On Facebook
Recommend: เพจ.น้อยใจ 6,195  คำคมเด็กช่าง 416  มึงเพ้อ' 5,632