Name: ฉันไม่ใช่"หมู"
Category: Just For Fun
About: "ตัวกว้าง"ผู้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหมู นางจึงพยายามลดน้ำหนักแต่พอเจอของกินนางก็ลืมทุกที
Likes: 192,146
On Facebook
Recommend: คำคมเด็กช่าง 342  KLW FUNNY 555  คำคม แล้วแต่อารมณ์ของกู 73