Name: ดอยคำ - Doi Kham
Category: Food & Beverage Company
About: เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย
Description: จากแนวพระราชดำริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในภาคเหนือ จึงได้ก่อตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปขึ้น ใกล้พื้นที่แหล่งเพาะปลูก เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายได้ในราคายุติธรรม สร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามแนวทาง “อุตสาหกรรมเกษตรเพื่อพัฒนาชนบท” การที่โรงงานผลิตของ “ดอยคำ” ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่เพาะปลูกช่วยคงคุณค่าความสดของวัตถุดิบผลไม้ ที่เก็บจากต้นได้มากกว่า เช่น การเก็บผลมะเขือเทศสีแดงสด ผิวตึง ในระดับความสุกที่ 85% ทำให้ได้น้ำมะเขือเทศที่มีรสชาติของมะเขือเทศสด แท้ และเนื้อสัมผัสที่เนียนนุ่ม การเก็บผลลิ้นจี่ทั้งช่อแล้วขนจากสวน เพื่อการเตรียมวัตถุดิบภายใน 2 ชั่วโมง ช่วยคงคุณค่ากลิ่นรสที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของน้ำลิ้นจี่ดอยคำ เช่นเดียวกับการเก็บผลสตรอว์เบอร์รีสดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นจากพื้นที่สูงบนดอยเข้าโรงงานในพื้นที่เพาะปลูก ช่วยคงรสชาติหวานหอมของสตรอว์เบอร์รีสดที่แท้จริง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปจึงเป็นแหล่งผลิตน้ำผลไม้หลากหลายชนิด ยกขบวนความสด ส่งตรงจากสวนถึงมือคุณ
Likes: 223,119
Phone: 0899237025
On Facebook
Recommend: ขายเฟิร์น ขายเฟิน เฟิร์นทุกชนิด Fern ปุ๋ยสำหรับเฟิร์น เฟิน ขายเฟิน 107  Aroma Shop ราชบุรี 1,481  Kinn's Di:กินดิ 350