Name: ตะกอนความคิด
Category: Just For Fun
Description: สิ่งที่ออกมาจากสมองของคนเรานั้นล้วนมีหลายสิ่งที่เราอยากทำ "ตะกอนความคิด" เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสิ่งที่นำเสนอเรื่องราวผ่าน FanPage นี้ โดยการทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำ ไม่ว่าจะเป็นกลอน คำคม กวี และอีกหลายๆอย่างที่อยากทำ เผยแพร่ลงในสิ่งที่เราเรียกว่า "การระบาย" :)
Likes: 799,114
On Facebook
Recommend: ทำไมกูเขินวะ 182  ศิษย์ มารบูรพา 164  ชุดฮันบก 300 208