Name: ตาปี กุ้งยักษ์เผา Delivery ส่งทั่วกรุงเทพ
Category: Restaurant
About: กุ้งยักษ์เผา Delivery ทั่วกรุงเทพ
Likes: 56,961
Phone: 0924944465
On Facebook
Recommend: เตี๋ยวบ้านเพ ร้านต้นตำรับ 1,208  ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่สวนมะลิ 534  ร้านพี่ปัฐ 857