Name: ตีแผ่ชีวิตมหาลัย
Category: Public Figure
About: เรื่องจริงขำๆ เกี่ยวกับชีวิตมหา'ลัย ที่น้องๆ อาจยังไม่เคยรู้มาก่อน : ) ติดต่องาน Teepaeevent@gmail.com
Likes: 682,371
On Facebook
Recommend: Taxi มีสำนึก 15,272  เภสัชดัดจริต : เรื่องยา เรื่องง่าย 1,370  อกไก่ถูกที่สุด #ผู้ชายไขมันต่ำ 280