Name: ที่ไหนก็ได้บนโลกนี้ V2
Category: Just For Fun
About: เพจเรามีเพื่อความสนุกขำๆ ไม่ต้องการพวกโลกสวย
Likes: 330,328
On Facebook
Recommend: สิ่งประดิษฐ์ ทั่วโลก 68,477  คำคมฝากถึงเทอ 110  คำคม เปเป้ 145