Name: นี่หรือการ์ตูน
Category: Community
About: แต่งเติมจินตาการวัยเด็กให้เปรอะเปื้อนด้วยกัน ส่งคำคมโดนใจได้ทาง inbox
Likes: 1,410,858
On Facebook
Recommend: วัดกลางบางแก้ว 2,936  สเตัสตัสโดนๆ คมๆ แรงงและฮ่า 725  ปรัชญาชีวิต 80