Name: นี่หรือการ์ตูน
Category: Community
About: แต่งเติมจินตาการวัยเด็กให้เปรอะเปื้อนด้วยกัน ส่งคำคมโดนใจได้ทาง inbox
Likes: 1,410,858
On Facebook
Recommend: บ่าวบ้านบุ่ง 290  สายหื่น สิโมโจ๊ะ 311  แท็กซี่กันเอง 404