Name: บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ
Category: Education
About: รวบรวม เทคนิคความรู้บัญชี ง่ายเข้าใจได้ใช้ได้จริง
Description: ความรู้บัญชี เป็นอีกคุณสมบัติของเจ้าของกิจการ วันนี้เราได้ทำสื่อการสอน ที่สามารถทำให้บัญชี "จากที่เคยยาก....ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย" เจ้าของกิจการได้นำใปใช้ให้มีกำไรสูงสุด
Likes: 180,258
Phone: 0944962453
On Facebook
Recommend: RMUTL Student and Staff Exchange 44  ศูนย์วิชาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 2,936  รับสอนโปรแกรมพีแอลซี PLC Training 353