Name: บัญชีอย่างง่าย เพื่อเจ้าของกิจการ
Category: Education
About: รวบรวม เทคนิคความรู้บัญชี ง่ายเข้าใจได้ใช้ได้จริง
Description: ความรู้บัญชี เป็นอีกคุณสมบัติของเจ้าของกิจการ วันนี้เราได้ทำสื่อการสอน ที่สามารถทำให้บัญชี "จากที่เคยยาก....ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย" เจ้าของกิจการได้นำใปใช้ให้มีกำไรสูงสุด
Likes: 180,258
Phone: 0944962453
On Facebook
Recommend: Pantae Academy ความรู้จริง ประสบการณ์จริง นำไปใช้ได้จริง 4,387  ค่ายจิตอาสา -บุกเบิก มุ่งมั่น สร้างสรรค์ งานพัฒนา- 2,554  รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย 61กับ ครูแนน 797