Name: บ้านขนมสวย
Category: Restaurant
About: บ้านขนมสวย เสน่ห์ขนมไทยประสบการณ์กว่า 50 ปี
Description: บ้านขนมสวยเป็นร้านขนมไทยร้านแรกที่ปรับเปลี่ยน รูปลักษณ์ โดยการยกระดับขนมไทยให้ดูโดดเด่นและมีคุณค่าสมกับคำว่าขนมสวย จากผู้ริเริ่มประดิษฐ์ขนมชั้นดอกกุหลาบในปี พ.ศ 2502 จนนำไปสู่การพัฒนาวงการขนมไทยจนถึงทุกวันนี้
Likes: 99,330
Phone: 0924053838
On Facebook
Recommend: บ่อตกกุ้ง รามอินทรา กม.8 - บ้านสวนกุ้ง 827  สวนอาหาร ครัวไชยพารวย 130  หัวโก๊ง ณ แม่โจ้ 138